AD
首页 > 财经资讯 > 正文

盛·趣谈 | 经济学为分有微观和宏观之分?

[2018-01-12 20:16:59] 来源:通吃岛证券 编辑: 点击量:
评论 点击收藏
导读:导读:经济学为什么分微观经济学和宏观经济学,两个经济学之间到底有什么关系,我们说经济学说的到底是微观经济学,还是宏观经济学呢?之前,很多人都没搞懂,或是搞懂了,现在忘了。本期小盛长话短说,解释这一命题。01宏观经济学和微观经济学(历史):经济学的问题由来已久,毕竟要活着就要吃饭穿衣,古往今来很多有思

马歇尔有个学生叫凯恩斯。1929年的经济大萧条给世界来了当头一棒,全世界都在自由主义的火车上晕头转向,凯恩斯直接撬了轨道,终结了自由主义的道路,将大家情愿不情愿地赶到了干预主义的火车上来。

%20%20%20%20%20%20


%20%20%20%20%20%20

自1936年《通论》出版到二战结束,凯恩斯干预主义堪称复兴号高铁,迅速碾压了全世界的各种自由主义和马克思主义。结果是,自由主义夹着尾巴逃跑了,世界人民大团结,掀起了干预主义建设高潮。

%20%20%20%20%20%20


%20%20%20%20%20%20至此,经济学一直还在叫经济学。 %20%20%20%20%20%20


%20%20%20%20%20%20

为什么叫“微观经济学”和“宏观经济学”呢?

%20%20%20%20%20%20


%20%20%20%20%20%20

这要感谢“经济学界最后一位通才”麻省理工的经济学教授萨缪尔森。二战后,应学校邀请写一本足以不让学生上课睡觉的教材,于是,《经济学(上、下册)》在1948年横空出世了(此后再版18次,前无古人后无来者)。

%20%20%20%20%20%20


%20%20%20%20%20%20

上册是新古典经济学,主要讨论市场机制下的资源配置问题,涉及到消费者个体和生产者个体决策,取名为《微观经济学》;下册是凯恩斯经济学的内容,主要讨论国民收入的决定,涉及到经济总量的决定,取名为《宏观经济学》。

%20%20%20%20%20%20


%20%20%20%20%20%20

萨缪尔森把自由主义和干预主义揉在一个派里,不再是纯粹的苹果派或者橘子派,而是折中了两种味道的产品,所以被学术界称其极其追随者为“新古典综合派”。从1948年至今,大学经济学教材沿用的都是新古典综合的体系。

%20%20%20%20%20%20


%20%20%20%20%20%20

近代,经济学家们重新将个体决策融入到宏观经济模型中,走上了微观宏观融为一体的道路,这就是今天高举自由主义大旗的新古典宏观经济学和高举干预主义大旗的新凯恩斯经济学……

%20%20%20%20%20%20


%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2002 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20凯恩斯主义(宏观经济学) %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20

上帝将宏观经济学带到人间,并不是为了提出和检验优美的理论,而是为了解决实际问题。

%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20

——N�格雷戈里�曼昆

%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20

凯恩斯经济学是20世纪30年代大危机的直接产物,也是国家垄断资本主义发展的必然产物。凯恩斯在致命危险威胁资本主义的世纪里巩固了这个社会。

%20%20%20%20%20%20


%20%20%20%20%20%20

凯恩斯的经济理论认为,宏观的经济趋向会制约个人的特定行为。因此,凯恩斯的和其他建立在凯恩斯理论基础上的经济学理论被称为宏观经济学,以与注重研究个人行为的微观经济学相区别。其中凯恩斯认为,税收是刺激需求的手段。

%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20

通过两个共识来了解一下宏观经济学:

%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20

第一,经济增长的长期趋势,主要靠供应方面的因素;

%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20

第二,短期的经济波动,则往往来自于需求方面。

%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20


%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2003 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20宏观经济学和微观经济学(关系): %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20
查看更多:

为您推荐